Synaskisi

from rehabilitation to performance

Μυϊκές Ανισορροπίες

α) Τι είναι οι Μυϊκές Ανισορροπίες; Εμβιομηχανική προσέγγιση

Οι μύες μας είναι έτσι σχεδιασμένοι, ώστε να λειτουργούν συμμετρικά και ισορροπημένα. Έτσι, σε κάθε πλευρά του σώματός μας (πρόσθια, οπίσθια) και σε κάθε άρθρωση, υπάρχουν μύες (ομάδες μυών) που αγωνίζονται (αγωνιστές) σε σχέση με τους συμμετρικά αντίθετούς τους, που ανταγωνίζονται (ανταγωνιστές), για την κατάλληλη στάση και κίνησή μας. Σκοπός της λειτουργίας τους είναι να διατηρούν το κορμί ευθύγραμμο, λειτουργικό και να το προστατεύουν από κακώσεις και τραυματισμούς. Για να το πετύχουν πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Αν οι σχέσεις αυτές διαταράσσονται είτε υπέρ των αγωνιστών είτε υπέρ των ανταγωνιστών μυών, τότε προκαλούνται μυϊκές ανισορροπίες, που σημαίνει, πρακτικά, ότι οι μύες της μια πλευράς είναι πιο δυνατοί από τους σύμμετρα αντίθετους της άλλης πλευράς.

β) Ένα παράδειγμα μυϊκής ισορροπίας και ανισορροπίας.

Ας φανταστούμε έναν ποδηλάτη. Μπορεί να οδηγεί το ποδήλατο με το ένα χέρι, αλλά αν «πέσει» σε μια λακκούβα, θα χάσει εύκολα την ισορροπία του και θα πέσει (μυϊκή ανισορροπία)· αν όμως έχει και τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι, τότε η κίνηση του κάθε χεριού λειτουργεί εξισορροπητικά, αυξάνοντας τον έλεγχο και την σταθερότητα (μυϊκή ισορροπία).

γ) Τι προκαλεί τις Μυϊκές Ανισορροπίες.

Οι μυϊκές ανισορροπίες δημιουργούνται λόγω χρόνιων λανθασμένων κινήσεων, κακών στάσεων ή ακατάλληλης προπόνησης. Όπως όταν είμαστε για ώρες «σκυμμένοι» μπροστά σ’ έναν υπολογιστή ή όταν ασκούμε μια μυϊκή ομάδα περισσότερο, χωρίς να γυμνάζουμε την ανταγωνιστική της.

δ) Διαταραχές της στάσης του σώματος λόγω μυϊκών ανισορροπιών.

Στην καθημερινότητα, έχουμε θέσεις και στάσεις που χρησιμοποιούμε περισσότερο. Αν αυτές οι στάσεις τοποθετούν την σπονδυλική μας στήλη εκτός της φυσιολογικής της ευθυγράμμισης, τότε και οι μύες μας θα εκπαιδευτούν να λειτουργούν με βάση αυτό το λανθασμένο πρότυπο (εικόνα 1). Έτσι, η ορθοσωμία μας (η σωστή στάση) διαταράσσεται και οι μύες αδυνατούν να ανταποκριθούν στον στηρικτικό τους ρόλο με αποτέλεσμα οι σπόνδυλοι να δέχονται υπέρμετρες πιέσεις που συνοδεύονται από πόνους (π.χ. αυχενικό σύνδρομο, οσφυαλγίες).

ε) Η σχέση των μυϊκών ανισορροπιών με τους πόνους της μέσης- θεραπευτική αντιμετώπιση.

Οι μυϊκές ανισορροπίες πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό προγραμμάτων ενδυνάμωσης και αποκατάστασης. Μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένες μυϊκές αναλογίες ή αλλιώς μυϊκά πηλίκα σε κάθε άρθρωση, που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου για την ορθή στήριξη και σταθεροποίηση των αρθρώσεων και του σώματος (π.χ. η μυϊκή σχέση/αναλογία μεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων μηριαίων, ραχιαίων και κοιλιακών, μυών του θώρακα και της πλάτης).

Υπάρχει άμεση συσχέτιση των πόνων της μέσης με τις μυϊκές ανισορροπίες: στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών (αθλητών και μη) με χρόνιες παθήσεις στην σπονδυλική στήλη, παρατηρείται αδυναμία κατάλληλης ενεργοποίησης των γλουτιαίων μυών κατά την εκτέλεση κινήσεων, όπως της άρσης ενός βάρους από το έδαφος (γλουτιαία αμνησία, gluteal amnesia). Συνήθως, συνυπάρχει αδυναμία των κοιλιακών μυών, βράχυνση («σκλήρυνση») των οπίσθιων μυών των μηρών, των καμπτήρων των ισχίων και περιορισμός του εύρους κίνησης των ισχίων.

Οι τοπικές αυτές ανισορροπίες, επεκτείνουν τις συνέπειές τους σε ολόκληρη τη νευρομυϊκή λειτουργία του σώματος, καθώς υποχρεώνουν, αντισταθμιστικά, κάποιους μύες να εργάζονται περισσότερο σε σχέση με άλλους, δημιουργώντας ανάλογα φαινόμενα και στις υπόλοιπες αρθρώσεις Όταν μέσω των κατάλληλων θεραπευτικών ασκήσεων οι ανισορροπίες αντιμετωπίζονται, τότε εκλείπουν και οι αιτίες που δημιουργούν τους πόνους.

Στην παραπάνω εικόνα, βλέπουμε στο πρώτο σκίτσο, μια κάθετη στήλη (που την παραλληλίζουμε με την σπονδυλική στήλη ενός ανθρώπου που στέκεται στο πλάι και κοιτά προς τα δεξιά) να στηρίζεται εκατέρωθεν από δύο μύες που καθώς είναι ισοδύναμοι, την διατηρούν ίσια και ευθύγραμμη. Στην περίπτωση αυτή, ο κορμός μας θα είναι ίσιος και η ορθοσωμία μας η κατάλληλη.

Στο δεύτερο σκίτσο, παρατηρούμε ότι λόγω της μυϊκής αδυναμίας που υπάρχει στο δεξιό μυ (δηλ. στο πίσω μέρος του σώματος ή με σύγχρονους ορούς, στην οπίσθια κινηματική αλυσίδα), η Σπονδυλική Στήλη (Σ.Σ.) έλκεται προς τα αριστερά (προς τα εμπρός), χάνοντας την ισορροπία της. Στην περίπτωση αυτή ο κορμός θα γέρνει προς τα εμπρός, ασκώντας πίεση στους οσφυϊκούς σπονδύλους , δημιουργώντας έτσι ένα μηχανισμό πρόκλησης πόνων στη μέση.

Στο τρίτο σκίτσο, ενώ η οπίσθια πλευρά της Σ.Σ., έχει φυσιολογική δύναμη, η πρόσθια είναι υπέρμετρα αναπτυγμένη και λειτουργεί για την Σ.Σ. όπως στην δεύτερη περίπτωση

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square