Synaskisi

from rehabilitation to performance

Core Stability Training: Η καλλιέργεια - γύμναση του πυρήνα.

Ο ΠΥΡΗΝΑΣ (Core)

Λειτουργία- Άσκηση- Σταθεροποίηση

Τα τελευταία χρόνια, ο πυρήνας βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η γνώση της λειτουργίας του έχει τροποποιήσει σημαντικά τους τρόπους σχεδιασμού τόσο των προγραμμάτων ενδυνάμωσης όσο και εκείνων της πρόληψης και αποκατάστασης τραυματισμών.

O πυρήνας ορίζεται ως το σύστημα σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης κατά την διάρκεια των κινήσεων. Η ενδυνάμωση του πυρήνα δεν ταυτίζεται με την ενδυνάμωση των κοιλιακών ή των ραχιαίων. Σε γενικές γραμμές, το σύστημα συνδέει την σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη, τα ισχία και την ωμοπλάτη και λειτουργεί συντονισμένα για να σταθεροποιήσει τις περιοχές αυτές και να επιτρέψει την μεταφορά της μηχανικής ενέργειας από τα πάνω στα κάτω άκρα και αντίστροφα. Αυτή η ενεργειακή μεταφορά είναι απαραίτητο να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί, αλλά και για τη σωστή και αποτελεσματική απόδοση της κίνησης στην καθημερινή και στην αθλητική δραστηριότητα.

Ειδικότερα:

Το σύστημα σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης διαχωρίζεται σε τρία υποσυστήματα που λειτουργούν αλληλένδετα:

Α) Το πρώτο αποτελείται από τα οστά και τους συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης που παθητικά συμμετέχουν στη σταθεροποίησή της. Η αυτόνομη λειτουργία του δεν εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα και χρειάζεται την συνέργεια του δεύτερου.

Β) Το δεύτερο αποτελείται από τους μύες, που λειτουργούν σε αντίθετες κατευθύνσεις, και συμμετέχει ενεργά στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης μέσω της μυϊκής σύσπασης. Η ταυτόχρονη σύσπαση των μυών, βοηθά στην σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και δημιουργεί ένα ισχυρό πλέγμα για την κίνηση του σώματος και για την προστασία από τραυματισμούς. Αυτό το σύστημα ονομάζεται μύες του πυρήνα και παρομοιάζεται με το σύστημα σταθεροποίησης του καταρτιού ενός πλοίου (εικόνα 1).

Γ) Το τρίτο αποτελείται από το νευρικό σύστημα και συντονίζει τη δράση των δύο παραπάνω συστημάτων (σχήμα 1).

Για να έχει το σώμα μια στέρεη βάση για τις κινήσεις του, οι μύες του πυρήνα (το ενεργητικό σύστημα) πρέπει να είναι ισχυροί και να εργάζονται συντονισμένα,

Ας εξετάσουμε το παράδειγμα μιας συνηθισμένης περίπτωσης όπως της ανύψωσης ενός κιβωτίου με βιβλία από το πάτωμα. Καθώς το κιβώτιο ανυψώνεται, δυνάμεις μεταφέρονται μέσω του σώματος, ιδιαιτέρως δε μέσω της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Εάν ο πυρήνας δεν είναι αρκετά ισχυρός ώστε να σταθεροποιεί την Σπονδυλική Στήλη συνολικά και του σπονδύλους ειδικότερα, τότε η Σπονδυλική Στήλη καμπυλώνεται, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται προς τα εμπρός και μακριά από το σώμα αυξάνοντας πολύ την πίεση στους οσφυϊκούς δίσκους. Η επαναλαμβανόμενη (και συχνά χρόνια) πίεση στους οσφυϊκούς δίσκους, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκλησης μιας κάκωσης, η οποία, όχι σπάνια, συνοδεύεται από οξείς πόνους.

Ένα δεύτερο παράδειγμα από τον χώρο του αθλητισμού: ας φανταστούμε έναν αθλητή που βρίσκεται στον αέρα κατά την εκτέλεση ενός καρφιού στο βόλεϊ. Μόνο ένα ποσοστό της μηχανικής ενέργειας που έχει ο αθλητής λόγω του άλματος θα μεταφερθεί στην μπάλα κατά την εκτέλεση του καρφιού. Το υπόλοιπο ποσοστό της ενέργειας, το όποιο είναι αδύνατον να χαθεί, θα μεταφερθεί στο έδαφος κατά την προσγείωση του αθλητή. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η κατάλληλη τοποθέτηση τους σώματος κατά την προσγείωση, στην οποία αποφασιστικό ρόλο παίζει η σωστή λειτουργία του πυρήνα. Αν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή η σταθεροποίηση του πυρήνα δεν είναι επαρκής, τότε ενδέχεται αυτή η ενεργεία να απορροφηθεί από το σώμα με ακατάλληλο τρόπο και έτσι να δημιουργηθεί ένας οξύς τραυματισμός (μετακινήσεις σπονδύλων, ρήξη ιστών και συνδέσμων) ή κάποιοι μικροτραυματισμοί, που σε βάθος χρόνου θα οδηγήσει σε προβλήματα (π.χ. στην μέση), κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά στους βολεϊμπολίστες.

Μια σειρά από μελέτες σημειώνουν ότι σε πολλά άλλα αθλήματα και ιδίως στο χορό, εκεί δηλαδή που θα περίμενε κανείς αυξημένη σταθεροποίηση λόγω τον υψηλών απαιτήσεων ελέγχου του σώματος, η προπόνηση του πυρήνα είναι ανεπαρκής. Φαινόμενο συχνό τα προγράμματα που σταθεροποιούν τη σπονδυλική στήλη στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της λειτουργικής επάρκειας του πυρήνα με το Functional Movement Screen μας υποχρεώνουν επίσης συχνά, να είναι από τα στοιχεία της κίνησης που πρέπει να δουλέψουμε πρώτα.

Η συμβολή της ενδυνάμωσης του πυρήνα στην αποκατάσταση τραυματισμών

Στο κοντινό παρελθόν τα προγράμματα αποκατάστασης εστίαζαν στην ενδυνάμωση των μυών με απομονωτικές ασκήσεις. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση και γύμναση, υιοθετεί ποιοτικά κριτήρια στη εξέταση της κίνησης και των τραυματισμών. Η κινητική συμπεριφορά και ανάπτυξη του ατόμου είναι δεδομένα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις σχέσεις της κίνησης. Επιδιώκουμε να «γυμνάζουμε τις ανάγκες της άρθρωσης» και εξετάζουμε αν συνεργάζεται επαρκώς με τις υπόλοιπες· θεωρούμε ότι το σώμα μας αποτελείται από «κινηματικές αλυσίδες» σε αλληλένδετη σχέση· αν κάποιος κρίκος είναι αδύνατος θα επηρεάσει και την σταθερότητα των άλλων. Η συνεχή αξιολόγηση και η αύξηση της σταθερότητας του πυρήνα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μετά από ένα τραυματισμό αφού από τον πυρήνα περνούν όλες οι κινηματικές αλυσίδες. Είναι συχνό η αστάθεια των συνεργειών του κέντρου του σώματος να δημιουργεί και αστάθεια και πόνους στο γόνατο και, αντιστρόφως, ένα πρόβλημα αστάθειας του γονάτου να επηρεάζει τον συντονιστικό ρόλο του πυρήνα.

![endif]--

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square